Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: canhbao1 trong 08:35:41 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13286Tiêu đề: XÁC NHẬN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO 2 BÀI GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: canhbao1 trong 08:35:41 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Có 2 bài tập sóng cơ en không có đáp án để đối chiếu và cũng muốn chắc chắc về đáp án của mình nên em đưa lên đây mong được thầy cô và các bạn chỉ giúp!


Câu 1. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 35,5 cm, d2 = 28 cm sóng có biên độ cực đại. Trong đoạn giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 48 cm/s.      B. 24 cm/s.      C. 36 cm/s.      D. 30 cm/s

2 nguồn ngược pha, trung trực cực tiểu. Tại M sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại nên M là đường cực đại thứ 4 ứng với k=3 suy ra v=40 cm/s?  Em thấy không có đáp án nào đúng cả?

Câu 2. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động ngược pha với tần số 20 Hz. Tại điểm M cách nguồn những khoảng d1=30cm và d2= 26cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:
 
A. 28.86 cm/s      B.20cm/s   C.26.67cm/s   D. 17.26cm/s

Câu này lý luận tương tự, em chọn đáp án 22.86 cm/s?  M là đường cực tiểu thứ 4 ứng với k=3. Tại M là đường cực tiều nên suy ra lamda=8/7 Suy ra v=22.86 cm/s?

Em sai ở chỗ nào vậy ah?

Rất mong được thầy cô và các bạn xác nhận đáp án giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: XÁC NHẬN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO 2 BÀI GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:46:02 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 1. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 35,5 cm, d2 = 28 cm sóng có biên độ cực đại. Trong đoạn giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 48 cm/s.      B. 24 cm/s.      C. 36 cm/s.      D. 30 cm/s

2 nguồn ngược pha, trung trực cực tiểu. Tại M sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại nên M là đường cực đại thứ 4 ứng với k=3 suy ra v=40 cm/s?  Em thấy không có đáp án nào đúng cả?

M thuộc cực đại thứ 4, 2 nguồn ngược pha => [tex]d_1-d_2=3,5\lambda =>\lambda =\frac{15}{7}cm=>v=34,28cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: XÁC NHẬN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO 2 BÀI GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:48:07 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 2. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động ngược pha với tần số 20 Hz. Tại điểm M cách nguồn những khoảng d1=30cm và d2= 26cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:
 
A. 28.86 cm/s      B.20cm/s   C.26.67cm/s   D. 17.26cm/s

Câu này lý luận tương tự, em chọn đáp án 22.86 cm/s?  M là đường cực tiểu thứ 4 ứng với k=3. Tại M là đường cực tiều nên suy ra lamda=8/7 Suy ra v=22.86 cm/s?

M thuộc cực tiểu thứ 4, 2 nguồn ngược pha=> [tex]d_1-d_2=4\lambda =>\lambda =\frac{4}{3}cm=>v=26,67cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: XÁC NHẬN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO 2 BÀI GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: canhbao1 trong 09:56:42 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Em cảm ơn thầy!  Ở bài 2 thầy đánh nhầm..phải là d2-d1 = 3[tex]\lambda[/tex] đúng không ạh?