Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 06:40:10 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13285Tiêu đề: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 06:40:10 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này em thấy khó hiểu quá:
 Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,06\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] và [tex]\lambda _2[/tex], người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _2[/tex] là? Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:52:36 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Bài này phải dựa vào đáp án mới suy chọn được [tex]\lambda _{2}[/tex]
Đề chính xác phải thế này: "Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,6\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] và [tex]\lambda _2[/tex], người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _2[/tex] là
A. 0,38 µm         B. 0,4 µm         C. 0,76 µm         D. 0,45 µm
HD: Em xem file dưới


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: canhbao1 trong 08:53:18 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Em nghĩ là đán án ở câu B thầy đánh sót! Đáp án phải là 0.04µm đúng không thầy?


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:17:03 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Không phải thầy đánh thiếu mà do bạn "HỌc Sinh Cá Biệt" đánh nhầm chỗ " \lambda _1 = 0,06\mu m" chỗ này phải là 0,6


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:51:04 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này em thấy khó hiểu quá:
 Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,06\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] và [tex]\lambda _2[/tex], người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _2[/tex] là?

Nếu không biết ĐA em có thể làm thế này.
+ [tex]L=5i_1 ==> i_1=1,8mm[/tex]
+ xM=10,8mm ==> k1=6 ==> giá trị vân trùng gần vân trung tâm nhất là k1=2
+ ĐK vân trùng : [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==> 0,38 <= \frac{k_1.\lambda_1}{k_2}<=0,76[/tex]
==>dùng máy tính chỉnh Mode 7 ==> [tex]\lambda_2=0,4\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 01:22:29 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
BẠn em nhờ em làm hộ mà chỉ cho có thế, em thì mới học kiến thức còn miên man nên ko biết làm, rất cảm ơn 2 thầy.
Em vẫn thắc mắc là em tưởng " trải dài trên bề rộng" có nghĩa là trường giao thua L = 9mm . Nhưng rồi em lại thắc mắc, vì sao trường giao thoa mà lại có số  vân sáng là số chẵn. Mong thầy giải thick hộ em ạ


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc ,
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:43:13 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012
BẠn em nhờ em làm hộ mà chỉ cho có thế, em thì mới học kiến thức còn miên man nên ko biết làm, rất cảm ơn 2 thầy.
Em vẫn thắc mắc là em tưởng " trải dài trên bề rộng" có nghĩa là trường giao thua L = 9mm . Nhưng rồi em lại thắc mắc, vì sao trường giao thoa mà lại có số  vân sáng là số chẵn. Mong thầy giải thick hộ em ạ
9mm là bề rộng 1 phần trong trường giao thoa thôi chứ không phải bề rộng của màn giao thoa, do vây số vân sáng là tùy ý nhé em