Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Snow_flower_9x trong 10:14:39 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13284Tiêu đề: Bài tập điện : tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện
Gửi bởi: Snow_flower_9x trong 10:14:39 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có điện dung Zc=2ZL . Vào 1 thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở va trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 50 V và 60V thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện là :
A. 55V
B. 80V
c. 90V
D. 110V
Không biết em hiểu sai đề chỗ nào mà ra kết quả là 10kăn(34) , thầy cô và các bạn giải giúp em ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện : tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:43:48 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có điện dung Zc=2ZL . Vào 1 thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở va trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 50 V và 60V thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện là :
A. 55V
B. 80V
c. 90V
D. 110V
Không biết em hiểu sai đề chỗ nào mà ra kết quả là 10kăn(34) , thầy cô và các bạn giải giúp em ạ !

Cuộn cảm thuần và tụ điện có điện áp tức thời ngược pha nhau, hơn nữa đề bài cho [tex]Z_{C}= 2Z_{L}[/tex] nên ta có: [tex]{\color{red} u_{C}=-2u_{L}}[/tex] (lưu ý là giá trị tức thời)

Em đọc đề kỹ, phần chúng tôi tô đỏ, những khi gặp câu như vậy, nghĩa là người ra đề đang nói đến giá trị tức thời.

Theo giả thiết đề bài thì: [tex]{\color{blue} u_{R}= 50 (V); \, u_{C} = 60 (V)}[/tex]

[tex]\Rightarrow {\color{blue} u_{L} = -30 (V)}[/tex]

Giá trị điện áp tức thời hai đầu mạch là: [tex]u_{AB}= u_{R}+u_{L}+u_{C}= 50 -30 + 60 = 80(V)[/tex]