Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 06:49:56 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13283Tiêu đề: GIao thoa ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 06:49:56 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
nhờ thầy cô giúp đỡ em hiện tượng bài này
Hãy so sánh hình ảnh quan sát được trên màn trong 3 trường hợp: giao thoa với một ánh sáng đơn sắc, giao thoa với hai ánh sáng đơn sắc và giao thoa với ánh sáng trắng có gì khác nhau
nhất là em không hiểu phần vân trung tâm của 3,4 ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu gì?


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:02:04 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
nhờ thầy cô giúp đỡ em hiện tượng bài này
Hãy so sánh hình ảnh quan sát được trên màn trong 3 trường hợp: giao thoa với một ánh sáng đơn sắc, giao thoa với hai ánh sáng đơn sắc và giao thoa với ánh sáng trắng có gì khác nhau
nhất là em không hiểu phần vân trung tâm của 3,4 ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu gì?
+ gia thoa AS đơn sắc vân trung tâm có màu đơn sắc, trên màn quan sát hệ thống màu AS đơn sắc và màu đen (vân tối).
+ giao thoa AS tap 2 bức xạ, vân trung tâm có màu lai (màu phối giữa 2 màu đơn sắc), trên hệ thống tồn tại có thể 4 màu (tối, màu 1, màu 2, màu lai).
+ GT AS trắng, vân trung tâm màu trắng, trên hệ thống hầu như không thấy màu đen (ngoại trừ vị trí từ vân trung tâm đến vân tím bậc 1), mà có một hệ thống màu cầu vồng (tím đến đỏ).