Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 05:16:33 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13282Tiêu đề: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: timtoi trong 05:16:33 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi
k = 100N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại  được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5kg .Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở vị trí cân bằng của hai vật) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản của môi trường. Hệ dao động điều hòa. Gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Thời điểm mà m2 bị tách khỏi m1  là
A. π /15                    B. π /2                    C. π /6                    D. π /10
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.cám ơn !!! =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: superburglar trong 06:47:29 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
của c đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.15