Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 09:46:24 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13276Tiêu đề: Một Số Bài dao động cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: kaka24994 trong 09:46:24 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
CÂU 1:Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0.5s là 10cm.tốc độ lớn nhất của vật trong quá trình dao động xấp xỉ bằng?(ĐS:41.9cm/s)                                                                                                                                                                                                        CÂU 2:Một con lắc đơn có chiều dài 90cm,do khi đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh ở phía dưới điểm treo nên chu kì chỉ bằng 2/3 so với khi dao động không vướng đinh.đinh cách điểm treo 1 đoạn là?(ĐS:80cm)                                                                                                                                                                                                                  CÂU 3:môt con lắc lò xo treo thẳng đứng.kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0.4s và 4can2.lấy g=10m/s2.và pi2=10. thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu?(ĐS 0.15)                               THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP EM VỚI Ạ!EM XIN ẢM ƠN!


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài dao động cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:06 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
CÂU 1:Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0.5s là 10cm.tốc độ lớn nhất của vật trong quá trình dao động xấp xỉ bằng?(ĐS:41.9cm/s)
A=L/2=10cm
Quãng đường nhõ nhất đi được 10cm=A(cm) là nó phải đi từ A/2 đến A rồi quay về A/2 ==> TG di chuyển là
t=2T/6=T/3=0,5 ==> T=1,5s ==> [tex]vmax=A.\omega=41,888cm/s[/tex]
Trích dẫn
                                                                                                                                                                                    CÂU 2:Một con lắc đơn có chiều dài 90cm,do khi đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh ở phía dưới điểm treo nên chu kì chỉ bằng 2/3 so với khi dao động không vướng đinh.đinh cách điểm treo 1 đoạn là?(ĐS:80cm)                                   
[tex]T'=2/3T ==> \sqrt{L'}=\frac{2}{3}.\sqrt{L} ==> L'=4L/9=40cm[/tex], vậy nó vướng cách điểm treo 50cm


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài dao động cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:33:53 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2012
CÂU 3:môt con lắc lò xo treo thẳng đứng.kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0.4s và 4can2.lấy g=10m/s2.và pi2=10. thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu?(ĐS 0.15)                               
[/quote]
HD: Fdhmax khi vật ở biên dưới.
Ta có [tex]\Delta l=\frac{g}{\omega ^{2}}= 0,04m = 4cm<A[/tex]
Nên Fdhmin tại vị trí [tex]l_{0} \rightarrow x = -4cm[/tex] (xem chiều dương hướng xuống cho dễ tính toán)
Suy ra t/g cần tìm: t = T/4 + T/8 = 3T/8 = 0,15s