Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: daogamto trong 08:20:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13265Tiêu đề: bài tập lò xo ghép song song
Gửi bởi: daogamto trong 08:20:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
cho chiều dài tự nhiên của 2 lò xo lần lượt là l1=30cm,l2=20 cm;độ cứng tương ứng là k1=300N/m,k2=100N/m,2 lò xo đạt nằm ngang 1 đầu được gắn cố định ,đầu còn lại gắn vào vật m=1 kg,vật đang ở vtcb kéo vật dọc theo chiều dương cho đến khi lò xo l1 không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động.bỏ qua ma sát,chiều dài lò xo l2 tại vtcb là?

 Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài này,em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lò xo ghép song song
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:32:18 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
cho chiều dài tự nhiên của 2 lò xo lần lượt là l1=30cm,l2=20 cm;độ cứng tương ứng là k1=300N/m,k2=100N/m,2 lò xo đạt nằm ngang 1 đầu được gắn cố định ,đầu còn lại gắn vào vật m=1 kg,vật đang ở vtcb kéo vật dọc theo chiều dương cho đến khi lò xo l1 không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động.bỏ qua ma sát,chiều dài lò xo l2 tại vtcb là?

 Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài này,em xin cảm ơn

+ 2 đầu treo lò xo là cùng 1 vị trí 2 vị trí
+ Nếu 2 vị trí thì 2 vị trí đó có cho khoảng cách chưa.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lò xo ghép song song
Gửi bởi: daogamto trong 09:36:03 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
2 đầu treo cùng vị trí thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lò xo ghép song song
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:21:53 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2012
cho chiều dài tự nhiên của 2 lò xo lần lượt là l1=30cm,l2=20 cm;độ cứng tương ứng là k1=300N/m,k2=100N/m,2 lò xo đạt nằm ngang 1 đầu được gắn cố định ,đầu còn lại gắn vào vật m=1 kg,vật đang ở vtcb kéo vật dọc theo chiều dương cho đến khi lò xo l1 không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động.bỏ qua ma sát,chiều dài lò xo l2 tại vtcb là?

 Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài này,em xin cảm ơn

Ở vi trí cân bằng : [tex]k1.\Delta L1=k2.\Delta L2[/tex]
mặt khác [tex]lcb1=lcb2 ==> \Delta L1+lo1=\Delta L2+lo2[/tex]
==> [tex]\Delta L1[/tex] và [tex]\Delta L2[/tex]