Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 06:01:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13264Tiêu đề: Hai câu lí thuyết sóng cơ cần giải đáp !
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 06:01:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 1: Trong hiện tượng sóng dừng:
A. Mọi phần tử môi trường đứng yên tại chỗ, ko lan truyền đi
B. Có nơi các phần tử môi trường đứng yên, có nơi chúng dao động tại chỗ
C. Có các phần tử môi trường đứng yên xen kẽ giữa các phần tử dao động cực đại
D.Mọi phần tử môi trường đều dao động tại chỗ, ko lan truyền đi
Câu 2: Chọn phát biểu SAI. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ:
A. Phụ thuộc vị trí đặt con lắc
B. tỉ lệ với chiều dài l của con lắc
C. Không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng
D. Không phụ thuộc vào góc lệch
----------------------------
Mong thầy cô và các bạn chỉ ra giùm em vì sao các đáp án không chọn lại sai luôn ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu lí thuyết sóng cơ cần giải đáp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:32:04 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 1: Trong hiện tượng sóng dừng:
A. Mọi phần tử môi trường đứng yên tại chỗ, ko lan truyền đi
B. Có nơi các phần tử môi trường đứng yên, có nơi chúng dao động tại chỗ
C. Có các phần tử môi trường đứng yên xen kẽ giữa các phần tử dao động cực đại
D.Mọi phần tử môi trường đều dao động tại chỗ, ko lan truyền đi
Ở phổ thông hay xét sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, dùng từ môi trường nghe không hợp lắm.
A. Mọi phần tử môi trường đứng yên là sai hoàn toàn, điểm nút mới đứng yên=> sai
D. Điểm nút không dao động=> sai.
B. Điểm nút đứng yên, các điểm khác dao động tại chỗ=> đúng.
C. Các nút đứng yên, các bụng dao động với biên độ cực đại, chúng xen kẽ nhau: nút, bụng, nút, bụng...=> đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu lí thuyết sóng cơ cần giải đáp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:37:00 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 2: Chọn phát biểu SAI. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ:
A. Phụ thuộc vị trí đặt con lắc
B. tỉ lệ với chiều dài l của con lắc
C. Không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng
D. Không phụ thuộc vào góc lệch
----------------------------
Mong thầy cô và các bạn chỉ ra giùm em vì sao các đáp án không chọn lại sai luôn ạ :D

Từ công thức [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]

Chu kì tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài dây treo => B sai.

A. Phụ thuộc vị trí đặt con lắc => phụ thuộc g => đúng
C, D . trong công thức không có mặt m và góc lệch => đúng.