Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: koitute trong 09:51:44 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13252Tiêu đề: Một bài cực trị điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: koitute trong 09:51:44 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
cho một  mạch  gồm biến trở R,cuộn dây không thuần cảm có điện trở r.Khi điều chỉnh R thì với R=20om thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc pi/3 so với điện áp hai đầu điện trơ.Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thu trên mạch cực đại
A 10 [tex]\Omega[/tex] B 7,3[tex]\Omega[/tex] C10[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega[/tex] D10[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cực trị điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 11:55:15 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
cho một  mạch  gồm biến trở R,cuộn dây không thuần cảm có điện trở r.Khi điều chỉnh R thì với R=20om thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc pi/3 so với điện áp hai đầu điện trơ.Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thu trên mạch cực đại
A 10 [tex]\Omega[/tex] B 7,3[tex]\Omega[/tex] C10[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega[/tex] D10[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\Omega[/tex]

ta có Ud lệch pha pi/3 so vs UR(i) (cái này vẽ ra là thấy) ZL=căn3.r
mà PR=U^2.R/((R+r)^2+ZL^2)=U^2.R/(R^2+2.R.r+4r^2)=U^2/(R+r^2/R+2r)
ad BĐT Co-si R+4r^2/R>=4r=>PRmax=...<=>R=4r^2/R mà R=20 om =>r=10 om,ZL=10can3om
mà để công suất trên đoạn mạch đạt cực đại thì :R+r=ZL=>R=ZL-r=7,3 :D

Tiêu đề: Trả lời: Một bài cực trị điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: superburglar trong 12:24:27 AM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
bài này các thầy cô đã cho công thức [tex]P_{R}[/tex] thi R=Zrl.
Pmach max thi R+r=Zl
vẽ gian đò lam bt không phải phuc tap hoa van đe nhu thê đâu :D