Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 09:26:34 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13251Tiêu đề: nhờ thầy cô giải giúp bài sóng cơ khó này ạ!
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 09:26:34 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 24cm, dao động với phương trình u1=5cos(20πt+π)mm,  u2=5cos(20πt)mm. Tốc độ truyền sóng là v= 40cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét đường tròn tâm I bán kính R=4cm, điểm I cách đều A,B đoạn 13cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng:
A. 5mm   B. 6,67mm   C. 10mm   D. 9,44mm
dạ, em cảm ơn thầy cô nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô giải giúp bài sóng cơ khó này ạ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:45 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 24cm, dao động với phương trình u1=5cos(20πt+π)mm,  u2=5cos(20πt)mm. Tốc độ truyền sóng là v= 40cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét đường tròn tâm I bán kính R=4cm, điểm I cách đều A,B đoạn 13cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng:
A. 5mm   B. 6,67mm   C. 10mm   D. 9,44mm
dạ, em cảm ơn thầy cô nhiều!
em xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13028.msg55915#msg55915 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13028.msg55915#msg55915)