Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 08:32:36 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13250Tiêu đề: Bài sóng âm khó
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:32:36 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô cùng các bạn giải đáp giúp ạ
Từ một khẩu đại bác,một viên đạn bắb lên với vận tốc vo=400m/S theo hướng chếch theo phương ngang góc anpha =60o.đạn rơi xuống mặt đất và nổ ở đó. Biết vận tốc truyền âm trog kk la v=340m/s. Lấy g=9,81 .nguời pháo thủ  nge thấy đạn nổ sau bao lâu?
Bài2. Đặtđiện áp xoay chjều u =Ucăn 2 coswt vào mạch RLC nt. Cuon day thuan cảm .khi nối tắt tụ C thì diện áp 2 đầu R tăng 2lần và dòng điện 2 trường hợp vuông pha. Tímh hệ số công suất lúc sau


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:55:03 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô cùng các bạn giải đáp giúp ạ
Từ một khẩu đại bác,một viên đạn bắb lên với vận tốc vo=400m/S theo hướng chếch theo phương ngang góc anpha =60o.đạn rơi xuống mặt đất và nổ ở đó. Biết vận tốc truyền âm trog kk la v=340m/s. Lấy g=9,81 .nguời pháo thủ  nge thấy đạn nổ sau bao lâu?
TG đạn rơi : [tex]t = 2vosin(\alpha)/g[/tex], Tầm xa đạn rơi [tex]L=vo.cos(\alpha).t[/tex]
TG người nghe : [tex]t'=t+L/340[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:19 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
Bài2. Đặtđiện áp xoay chjều u =Ucăn 2 coswt vào mạch RLC nt. Cuon day thuan cảm .khi nối tắt tụ C thì diện áp 2 đầu R tăng 2lần và dòng điện 2 trường hợp vuông pha. Tímh hệ số công suất lúc sau
+ GT[tex]|phii1-phii2|=90=|phi1-phi2|[/tex](phi2>0 vì không có C) ==> [tex]phi2=90+phi1[/tex]
==> [tex]tan(phi1).tan(phi2)=-1 ==> tan(phi1)=-1/tan(phi2)[/tex]
+ Nối tắt C ==> UR tăng 2 ==> I tăng 2 ==> Z giảm 2 hay [tex](ZL-ZC)^2+R^2=(ZL^2+R^2)/4[/tex]
==> [tex]\frac{(ZL-ZC)^2}{R^2}+1=\frac{ZL^2}{4.R^2} + 1/4.[/tex]
==> [tex]tan(\varphi_1)^2+1=tan(\varphi_2)^2/4+1/4[/tex]
x=tan(phi2)
==> [tex]1/x^2+1=x^2/4+1/4 ==> x=2 ==> cos(\varphi_2)=0,4472[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm khó
Gửi bởi: Thuy203 trong 07:10:06 AM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Thưa thầy thầy có thể chỉ cho em cách chứng minh công thức thầy cho ở bài 1 ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:42:45 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Thưa thầy thầy có thể chỉ cho em cách chứng minh công thức thầy cho ở bài 1 ko ạ
đây là công thức ném xiên L10, em coi lại SGK nhé (NC trang 81)