Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: echxu_vnn trong 06:39:45 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13248Tiêu đề: một bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: echxu_vnn trong 06:39:45 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
đề: đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự như trên. Gọi  lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB lệch pha pi/2 so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch NB ( đoạn mạch NB gồm R và L). hệ thức nào dưới đây đúng
A. (http://codecogs.izyba.com/gif.latex?U^{2}_{L}=%20U^{2}_{R}%20+%20U^{2}_{C}+%20U^{2})
B: (http://codecogs.izyba.com/gif.latex?U^{2}_{C}=%20U^{2}_{R}%20+%20U^{2}_{L}+%20U^{2})
C: (http://codecogs.izyba.com/gif.latex?U^{2}_{R}=%20U^{2}_{C}%20+%20U^{2}_{L}+%20U^{2})


chỗ k hiểu của em là tại sao đề cho mắc nối tiếp theo thứ tự trên mà dưới ghi đoạn NB lại có R và L
mong mọi người chỉ giúp!


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 08:35:38 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2012
thì em phải xem lại nguồn đề lấy từ đâu? chứ như vậy là có sự nhầm lẫn nào đó em nhe?