Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: halinhphan trong 08:03:37 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13235Tiêu đề: bài tập điện lớp 11
Gửi bởi: halinhphan trong 08:03:37 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
1.Có 6 điện trở mắc như hình vẽ, khi K1 đóng K2 ngắt thì vôn kế chỉ 20V. Khi K1, K2 ngắt thì vôn kế chỉ 30 V. Hỏi khi K1 ngắt, K2 đóng Vôn kế chỉ bao nhiêu?
2. Có n điểm trong không gian, giữa 2 điểm bất kì nối bằng điện trở R0. Tính điện trở tương đương của bộ điện trở mà 2 cực là 2 điểm bất kì trong n điểm trên