Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 07:41:25 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13233Tiêu đề: Một bài tập về phản ứng phân hạch của Urani !
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 07:41:25 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Cho phản ứng phân hạch Urani 235 như sau:
(http://nt8.upanh.com/b4.s11.d1/d9936b791488e7f00af43910ddf7bc1e_51748858.untitled.bmp)
Biết 1u=931,5 MeV/c². Độ hụt khối của phản ứng bằng ?
A.0,3148u
B.0,2147u
C.0,2848u
D.0,2248u


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập về phản ứng phân hạch của Urani !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:02 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Cho phản ứng phân hạch Urani 235 như sau:
(http://nt8.upanh.com/b4.s11.d1/d9936b791488e7f00af43910ddf7bc1e_51748858.untitled.bmp)
Biết 1u=931,5 MeV/c². Độ hụt khối của phản ứng bằng ?
A.0,3148u
B.0,2147u
C.0,2848u
D.0,2248u
[tex]E=\Delta m .c^2=\Delta m.931,5=200[/tex] (\Delta m đơn vị u)