Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 06:13:10 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13229Tiêu đề: Xim mọi người giúp bài tán sắc ánh sáng!!!
Gửi bởi: quocnh trong 06:13:10 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 5: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới 60độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím là nt = 1,732; đối với tia đỏ là nđ = 1,700. Bề dày bản mặt là e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ló ra khỏi bản mặt bằng
A. 0,024cm.    B. 0,044cm.    C. 0,014cm.    D. 0,034cm.


Tiêu đề: Trả lời: Xim mọi người giúp bài tán sắc ánh sáng!!!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:51:53 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 5: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới 60độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím là nt = 1,732; đối với tia đỏ là nđ = 1,700. Bề dày bản mặt là e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ló ra khỏi bản mặt bằng
A. 0,024cm.    B. 0,044cm.    C. 0,014cm.    D. 0,034cm.

Gọi A, B  là giao điểm của tia tím và tia đó với đáy bản. O là giao điểm của pháp tuyến với đáy bản.

Bề rộng cần tìm là AB=OB-OA = [tex]e.tanr_d-e.tanr_t=e(tanr_d-tanr_t)[/tex] (1)

Định luật khúc xạ ánh sáng:

[tex]sini=n_dsinr_d=>r_d=30,6256^0[/tex]

[tex]sini=n_tsinr_t=>r_t=30,00097^0[/tex]

thay vào (1)=> AB = 0,029cm
Tiêu đề: Trả lời: Xim mọi người giúp bài tán sắc ánh sáng!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:51:38 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 5: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới 60độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím là nt = 1,732; đối với tia đỏ là nđ = 1,700. Bề dày bản mặt là e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ló ra khỏi bản mặt bằng
A. 0,024cm.    B. 0,044cm.    C. 0,014cm.    D. 0,034cm.

Gọi A, B  là giao điểm của tia tím và tia đó với đáy bản. O là giao điểm của pháp tuyến với đáy bản.

Bề rộng cần tìm là AB=OB-OA = [tex]e.tanr_d-e.tanr_t=e(tanr_d-tanr_t)[/tex] (1)

Định luật khúc xạ ánh sáng:

[tex]sini=n_dsinr_d=>r_d=30,6256^0[/tex]

[tex]sini=n_tsinr_t=>r_t=30,00097^0[/tex]

thay vào (1)=> AB = 0,029cmTheo mình nghĩ đây là cách giải tìm độ rộng quang phổ, nhưng đề yêu cầu tính khoảng cách của hai tia sau khi ló ra khỏi bản mỏng mà, làm cách này thì không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Xim mọi người giúp bài tán sắc ánh sáng!!!
Gửi bởi: superburglar trong 10:07:23 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
công thức trên còn phải nhân thêm cosi=cos60.chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Xim mọi người giúp bài tán sắc ánh sáng!!!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:48:11 AM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 5: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới 60độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím là nt = 1,732; đối với tia đỏ là nđ = 1,700. Bề dày bản mặt là e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ló ra khỏi bản mặt bằng
A. 0,024cm.    B. 0,044cm.    C. 0,014cm.    D. 0,034cm.

Gọi A, B  là giao điểm của tia tím và tia đó với đáy bản. O là giao điểm của pháp tuyến với đáy bản.

Bề rộng cần tìm là AB=OB-OA = [tex]e.tanr_d-e.tanr_t=e(tanr_d-tanr_t)[/tex] (1)

Định luật khúc xạ ánh sáng:

[tex]sini=n_dsinr_d=>r_d=30,6256^0[/tex]

[tex]sini=n_tsinr_t=>r_t=30,00097^0[/tex]

thay vào (1)=> AB = 0,029cmTheo mình nghĩ đây là cách giải tìm độ rộng quang phổ, nhưng đề yêu cầu tính khoảng cách của hai tia sau khi ló ra khỏi bản mỏng mà, làm cách này thì không có đáp án


Bạn đọc máy dòng chữ màu xem sao.