Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vodoi1794 trong 10:15:23 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13227Tiêu đề: giúp mình bài về diện xoay chiều
Gửi bởi: vodoi1794 trong 10:15:23 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
hiệu điên thế xoay chiều đạt vào mạch RLc là[tex]i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex] cường độ dòng điện qua mạch nhận giá trị i=2A lần thứ 2020 vào thời diểm nào.
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài về diện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:41:27 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
hiệu điên thế xoay chiều đạt vào mạch RLc là[tex]i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex] cường độ dòng điện qua mạch nhận giá trị i=2A lần thứ 2020 vào thời diểm nào.
HD:
Sửa lại chút: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì biểu thức dòng điện trong mạch là [tex]i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex]. Cường độ dòng điện qua mạch nhận giá trị i=2A lần thứ 2020 vào thời diểm nào.
Giải: Em xem HD dưới