Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 09:19:00 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13226Tiêu đề: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:19:00 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f=50Hz vào hai đầu mạch AB. gồm cuonj dây thuần cảm L=6/pi, tụ diện có diện dung C và diện trở R=10can3mawcs theo thứ tự trên. M là diểm nôi cuộn dây và tụ điện. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với MB là 2pi/3. tìm C
A:
[tex]A:\frac{10^{-3}}{2\pi }..........B;\frac{10^{-3}}{6\pi }........C:\frac{10^{-3}}{3\pi }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:25:35 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
c vẽ giản đò ra.tìm đọ lẹch pha của Uab voi i.từ đó tính dk Zc=78 ôm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:27:28 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
78 thì k co dap an nao cả sao?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:39:07 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
sr.t nhầm.đáp án C bạn nhe :D.bài chỉ có đáp án đấy thỏa mãn thôi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 05:56:12 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
làm thế nào để ra được đáp án C. đấy chỉ là mò thôi, còn cách làm! ai giúp mình đi!  ;;)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 07:40:29 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
bài này hơi khoai đấy bạn ạ..phải giải phương trình.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:57:00 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
hoasu29 đã viết 33 bài rồi mà cũng chưa nắm quy định diễn đàn àh?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:22:31 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
mình hưỡng dẫn qua thôi nhé.bạn vẽ giản đò ra với 3 cạnh là RC,Zl,Z.sử dụng công thức cos trong tam giác đó.đặt Zc bàng x.giải phuong trình bạc 2 ẩn là x.kết quả x=30.ok?