Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: dinhhien219 trong 11:15:59 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13218Tiêu đề: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: dinhhien219 trong 11:15:59 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Giải phương trình:
[tex]2\sin6x\cos\dfrac{x}{2}=\cos{x}{2}\sin4x+4\cos2x\cos x+4\cos5x[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:51:07 AM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012
Giải phương trình:
[tex]2\sin6x\cos\dfrac{x}{2}=\cos{x}{2}\sin4x+4\cos2x\cos x+4\cos5x[/tex]

Đây là đề thi của Trường Học Số, bạn có thể tham khảo đáp án đấy.