Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 06:07:19 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13210Tiêu đề: nhờ mọi người giúp câu điện xoay chiều
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 06:07:19 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Mắc một điện trở thuần vào một nguồn xoay chiều thì công suất tiêu thụ mạch là P1.Nếu mắc nối tiếp điện trở đó với một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện vào nguôn điện trên thì công suất tiêu thụ của mạch là P2. So sánh 2 giá trị công suất ta được:
A.   P1≤P2
B.   P1>P2
C.   P1≥P2
D.   P1=P2


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người giúp câu điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 06:28:36 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Mắc một điện trở thuần vào một nguồn xoay chiều thì công suất tiêu thụ mạch là P1.Nếu mắc nối tiếp điện trở đó với một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện vào nguôn điện trên thì công suất tiêu thụ của mạch là P2. So sánh 2 giá trị công suất ta được:
A.   P1≤P2
B.   P1>P2
C.   P1≥P2
D.   P1=P2

[tex]P_{1}=\frac{U^2}{R}; P_{2}=\frac{U^2}{R+\frac{(Zl-Zc)^2}{R}}[/tex]
So sánh ta thấy P1≥P2.