Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lamhung69 trong 11:02:34 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13206Tiêu đề: Bài sóng cơ hay- tìm số điểm lệch pha so với nguồn
Gửi bởi: lamhung69 trong 11:02:34 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình [tex]u=2\cos \begin{pmatrix} 20\Pi t+\Pi \div 3 \end{pmatrix}[/tex]. Trong đó u(mm),t(s). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi v=1m/s, M là 1 điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42.5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha [tex]\Pi \div 6[/tex] với nguồn.
Các thầy cho em xin pp tổng quát luôn nhaTiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hay- tìm số điểm lệch pha so với nguồn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:37:25 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình [tex]u=2\cos \begin{pmatrix} 20\Pi t+\Pi \div 3 \end{pmatrix}[/tex]. Trong đó u(mm),t(s). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi v=1m/s, M là 1 điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42.5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha [tex]\Pi \div 6[/tex] với nguồn.
Các thầy cho em xin pp tổng quát luôn nha


Th1: [tex]2\pi.d/\lambda=\pi/6 + k2\pi ==> 0<d = (1/12+k).\lambda <= 42,5[/tex] (v đổi sang cm/s) ==> đếm k nguyên
Th2: [tex]2\pi.d/\lambda=-\pi/6 + k2\pi ==> 0<d = (1/12+k).\lambda <= 42,5[/tex] (v đổi sang cm/s) ==> đếm k nguyên
(em đếm tổng số k nguyên trong 2 TH) đó chính là ĐA