Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Minh24 trong 12:12:19 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13200Tiêu đề: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Minh24 trong 12:12:19 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Câu1: Trong việc truyền tải điện năng, khi điện áp được tăng lên 10 lần trước khi tải đi thì số tiền để trả cho việc điện nẵng bị hao phí trên đường dây sẽ:
A. giảm 20 lần
B. giảm 100 lần
C. tăng 10 lần
D. giảm 10 lần
Câu2: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos(100\prod{t})[/tex] vào 2 đầu tụ điện thì CĐHD qua mạch là I. Tại thời điểm t, dòng điện tức thời thỏa hệ thức [tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{I^{2}} = ?[/tex]
A. 1
B. 2
C. 0,5
D. 4
Câu3: Ở những khu nhà dùng dòng điện 3 pha để thắp sáng đèn, nếu có 1 pha bị noổ cầu chì thì các đèn ờ 2 pha còn lại sẽ:
A. không sáng
B. sáng như cũ
C. sáng hơn trước
D. tốt hơn trước
Câu4: Trong máy biến áp dùng để hàn điện thì:
A. CĐDĐ cuộn thứ cấp < cuộn sơ cấp
B. tiết diện dây dẫn cuộn thứ cấp > cuộn sơ cấp
C. điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
D. số vòng cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
Câu5: Trong mạch xoay chiều R,L,C thì CĐDĐ tức thời qua mạch có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì nhận xét đúng về các giá trị tức thời điện áp 2 đầu mỗi phần tử là:
[tex]A. uL=\frac{U0L}{\sqrt{2}}
B. uR=\frac{-U0R}{\sqrt{2}}
 C. uC=\frac{U0C}{\sqrt{2}}
D. uC=-U0C[/tex]

Mọi người giúp với ạ! Cám ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:36:10 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Câu2: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos(100\prod{t})[/tex] vào 2 đầu tụ điện thì CĐHD qua mạch là I. Tại thời điểm t, dòng điện tức thời thỏa hệ thức [tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{I^{2}} = ?[/tex]
A. 1
B. 2
C. 0,5
D. 4

Mạch chỉ có C nên u và i vuông pha => [tex]\frac{i^2}{I_0^2}+\frac{u^2}{U_0^2}=1[/tex]

Thay [tex]U_0=U\sqrt{2};I_0=I\sqrt{2}[/tex]  => chọn B.Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:40:46 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012

Câu4: Trong máy biến áp dùng để hàn điện thì:
A. CĐDĐ cuộn thứ cấp < cuộn sơ cấp
B. tiết diện dây dẫn cuộn thứ cấp > cuộn sơ cấp
C. điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
D. số vòng cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
Máy biến áp trong hàn điện là máy hạ áp, tiết diện dây ở sơ cấp nhỏ hơn thứ cấp => B.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:45:14 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Câu1: Trong việc truyền tải điện năng, khi điện áp được tăng lên 10 lần trước khi tải đi thì số tiền để trả cho việc điện nẵng bị hao phí trên đường dây sẽ:
A. giảm 20 lần
B. giảm 100 lần
C. tăng 10 lần
D. giảm 10 lần
khi tăng điện áp 10 lần ==> công suất hao phí giảm [tex]100[/tex]
Trích dẫn
Câu2: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos(100\prod{t})[/tex] vào 2 đầu tụ điện thì CĐHD qua mạch là I. Tại thời điểm t, dòng điện tức thời thỏa hệ thức [tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{I^{2}} = ?[/tex]
A. 1
B. 2
C. 0,5
D. 4
[tex]\frac{u^2}{U_0^2}+\frac{i^2}{I_0^2}=1 ==> \frac{u^2}{U^2}+\frac{i^2}{I^2}=2[/tex]
Trích dẫn
Câu3: Ở những khu nhà dùng dòng điện 3 pha để thắp sáng đèn, nếu có 1 pha bị noổ cầu chì thì các đèn ờ 2 pha còn lại sẽ:
A. không sáng
B. sáng như cũ
C. sáng hơn trước
D. tốt hơn trước
Mạng điện gia đình là mắc sao 4 dây ==> 1 pha mất thì 2 pha kia bình thường
Trích dẫn
Câu4: Trong máy biến áp dùng để hàn điện thì:
A. CĐDĐ cuộn thứ cấp < cuộn sơ cấp
B. tiết diện dây dẫn cuộn thứ cấp > cuộn sơ cấp
C. điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
D. số vòng cuộn sơ cấp < cuộn thứ cấp
+ Máy hàn điện có đạc điểm cho dòng  điện có cường độ lớn qua vật tiếp xúc ==> số vòng T/C < số vòng SC (máy hạ áp)
+ Cuộn T/C thường có tiết diện lớn ==> R giảm ==> I lớn
Trích dẫn
Câu5: Trong mạch xoay chiều R,L,C thì CĐDĐ tức thời qua mạch có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì nhận xét đúng về các giá trị tức thời điện áp 2 đầu mỗi phần tử là:
[tex]A. uL=\frac{U0L}{\sqrt{2}}
B. uR=\frac{-U0R}{\sqrt{2}}
 C. uC=\frac{U0C}{\sqrt{2}}
D. uC=-U0C[/tex]

Mọi người giúp với ạ! Cám ơn mọi người nhiều!
Mạch R,L,C
uR đồng pha i ==> uR=UR và đang tăng.
uL nhanh pha hơn 90 ==> uL=UL và đang giảm.
uC chậm pha hơn 90 ==> uC=-UC va đang tăng


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:46:34 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Câu1: Trong việc truyền tải điện năng, khi điện áp được tăng lên 10 lần trước khi tải đi thì số tiền để trả cho việc điện nẵng bị hao phí trên đường dây sẽ:
A. giảm 20 lần
B. giảm 100 lần
C. tăng 10 lần
D. giảm 10 lần

Theo ý tác giả bài tập này thì giảm 100 lần, vì [tex]P_h_p=R.\frac{P^2}{U^2cos^2\varphi }[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Minh24 trong 04:12:30 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Cám ơn các thầy ạ! Cho em hỏi thêm mấy câu nữa. 1/ dao động tổng hợp của 2 dđđh cùng phương, cùng f là dđđh cùng phương , cùng f, cùng pha ban đầu nếu 2 dđ thành phần cùng pha ban đầu (điều này đúng hay sai ?)   câu 2: "khảo sát đoạn mạch điện xc  có R,L,C nối tiếp" dùng đồng hồ đo điện đa năng ta có thể đo trực tiếp được giá trị gì của điện áp và cđdđ (trung bình, tức thời, cực đại ?) Em đang lên bằng điện thoại nên viết hơi khó nhìn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 12:03:34 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2012
Cám ơn các thầy ạ! Cho em hỏi thêm mấy câu nữa. 1/ dao động tổng hợp của 2 dđđh cùng phương, cùng f là dđđh cùng phương , cùng f, cùng pha ban đầu nếu 2 dđ thành phần cùng pha ban đầu (điều này đúng hay sai ?)   câu 2: "khảo sát đoạn mạch điện xc  có R,L,C nối tiếp" dùng đồng hồ đo điện đa năng ta có thể đo trực tiếp được giá trị gì của điện áp và cđdđ (trung bình, tức thời, cực đại ?) Em đang lên bằng điện thoại nên viết hơi khó nhìn
Câu 1: 1/ dao động tổng hợp của 2 dđđh cùng phương, cùng f là dđđh cùng phương , cùng f, cùng pha ban đầu nếu 2 dđ thành phần cùng pha ban đầu là đúng. Em vẽ giản đồ véc tơ sẽ thấy ngay véc tơ tổng hợp sẽ cùng phương, chiều với các véc tơ thành phần.
Câu 2: Dùng đồng hồ đo điện đa năng ta không thể đo trực tiếp được giá trị gì trong các giá trị  (trung bình, tức thời, cực đại) mà chỉ đo được giastrij hiệu dụng(Lưu ý: không đc nhầm lẫn giá trị hiệu dụng với giá trị trung bình)