Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG => Tác giả chủ đề:: CR7_nhu trong 09:07:19 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13199Tiêu đề: năng lượng điện trường gấp lắm mọi người ơi
Gửi bởi: CR7_nhu trong 09:07:19 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
1/từ NL của 1 tụ điện phẳng hãy xác định MẬT ĐỘ năng lượng điện trường, và NL của 1 điện trường bất kì trong vug không gian V.
2/ từ biểu thức NL của 1ống dây điện hãy xác định năng lượng từtrường, và NL của 1 từ trường bất kì trong vug không gian V.
mọi ngừoi làm giúp mình nha.sắp thi rồi làm ko kịp


Tiêu đề: Trả lời: năng lượng điện trường gấp lắm mọi người ơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:21:55 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
1/từ NL của 1 tụ điện phẳng hãy xác định MẬT ĐỘ năng lượng điện trường, và NL của 1 điện trường bất kì trong vug không gian V.
2/ từ biểu thức NL của 1ống dây điện hãy xác định năng lượng từtrường, và NL của 1 từ trường bất kì trong vug không gian V.
mọi ngừoi làm giúp mình nha.sắp thi rồi làm ko kịp
1/
W=1/2C.U^2
Mật độ năng lượng
[tex]w=W/V=\frac{\epsilon.S}{4\pi.k.d}.\frac{1}{S.d}.\frac{U^2}{2}=\frac{\epsilon.U^2}{8\pi.k.d^2}[/tex]
==> [tex]w=\frac{\epsilon.E^2}{8\pi.k}[/tex]
Năng lượng điện trường bất kỳ trong vùng V
W=w.V
2/
Năng lượng ống dây
[tex]W=1/2L.I^2=0,5.\mu.4\pi.10^{-7}.n^2.V.I^2[/tex]
[tex]w=W/V=2\pi.\mu.10^{-7}.n^2.I^2[/tex]