Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG => Tác giả chủ đề:: CR7_nhu trong 08:58:41 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13198Tiêu đề: chứng minh công thức ostrograski-gauss
Gửi bởi: CR7_nhu trong 08:58:41 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
ap dung ĐL ostrograski-gauss tính E gây bởi mặt cầu-hình cầu (thiết lập công thức) moi người lag giúp mình với nha.ko bit dang o day coa dung ko nua hihi moi nguoi thong cam.anh admin thông cảm cho tại lâu nay bận ko lên diễn đàn nên cũng quên mất nội quy


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh công thức ostrograski-gauss
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:33:15 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
ap dung ĐL ostrograski-gauss tính E gây bởi mặt cầu-hình cầu (thiết lập công thức) moi người lag giúp mình với nha.ko bit dang o day coa dung ko nua hihi moi nguoi thong cam.anh admin thông cảm cho tại lâu nay bận ko lên diễn đàn nên cũng quên mất nội quy
Th1 : điểm cần tính E nằm trong quả cầu.
Chọn mặt cầu gauss S1 tâm O đi qua điểm đang xét
==> điện thông qua mặt S : [tex]N=E.S1=4\pi.k.qs[/tex] (do điện tích phân bố trên mặt ngoài vật dẫn) ==> qs=0 ==> E=0
Th1 : điểm cần tính E nằm ngoài quả cầu.
Chọn mặt cầu gauss S2 tâm O đi qua điểm đang xét
==> điện thông qua mặt S : [tex]N=E.S2=4\pi.k.qs[/tex]  (qs chính là điện tích phân bố ngoài mặt cầu) ==> [tex]E=\frac{4\pi.k.q}{4\pi.R^2} ==> E=\frac{k.q}{R^2} [/tex] (R khoảng cách từ tâm đến điểm đang xét)


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh công thức ostrograski-gauss
Gửi bởi: CR7_nhu trong 05:25:14 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
thanks ban nhieu nha. ^-^ :x