Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vatly10111213 trong 11:01:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13194Tiêu đề: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: vatly10111213 trong 11:01:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Người ta truyền điện năng đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dung đưa lên dây là 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 75%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất nơi tiêu thụ nhận được vẫn không đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu dây bằng bao nhiêu?
A. 380 V B. 317,54 V C. 285,45 V D. 250 V


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: superburglar trong 11:16:57 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]\frac{\Delta P_{2}}{\Delta P_{1}}=\frac{U_{1}^{2}}{U_{2}^{2}}=\frac{10}{25}\Rightarrow U_{2}=\sqrt{220^{2}.25:10}=347,85[/tex] V.không có đáp án bạn nhé


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: vatly10111213 trong 11:22:44 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
không phải cách giải này đâu. chú ý: công suất tiêu thụ không đổi. tớ cũng giải vậy nhưng không được.


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: vatly10111213 trong 11:30:54 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
bài này phải tăng hiệu điện thế để giảm hao phí nhưng công suất tiêu thụ không đổi. Vậy công suất nơi cung cấp điện cũng bị giảm. khó thật. Đây là câu trong đề thi học sinh giỏi. Mong quý thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: msn trong 11:35:22 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
thi hsg mà ra trắc nghiệm à?


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 12:08:19 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
Người ta truyền điện năng đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dung đưa lên dây là 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 75%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất nơi tiêu thụ nhận được vẫn không đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu dây bằng bao nhiêu?
A. 380 V B. 317,54 V C. 285,45 V D. 250 V

[tex]\frac{\Delta P_{1}}{P_{1}} =\frac{1}{4}=\frac{P_{1}R}{U_{1}^2cos^2 \varphi } (1); \frac{\Delta P_{2}}{P_{2}} =\frac{1}{10}=\frac{P_{2}R}{U_{2}^2cos^2 \varphi } (2);[/tex]
Mà công suất nơi tiêu thụ nhận được vẫn không đổi nên: 75%P1=90%P2 =>[tex] \frac{P_{1}}{P_{2}}=\frac{18}{15}[/tex]
Lấy (1) chia (2) ta có: [tex]\left(\frac{U_{2}}{U_{1}} \right)^2.\frac{P_{1}}{P_{2}}=2,5[/tex]
Từ đây tính được U2=476,3 VTiêu đề: Trả lời: Mong các thầy giúp đỡ bài tập điện khó!
Gửi bởi: superburglar trong 12:56:41 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2012
phù.........................!!!
cuối cùng thì cũng ra :D.đáp án B phải không bạn
làm như sau
[tex]\frac{\Delta P_{2}}{\Delta P_{1}}=\frac{I_{2}^{2}}{I_{1}^{2}}=\frac{0,1P_{2}}{0,25P_{1}} (1)[/tex]
để cùng P tiêu thụ thì [tex](U_{1}-\Delta U_{1}).I_{1}=(U_{2}-\Delta U_{2}).I_{2}\Rightarrow 0,75U_{1}.I_{1}=0,9U_{2}.I_{2}\Rightarrow 0,75P_{1}=0,9P_{2}\Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{0,75}{0,9}(2)[/tex]
mặt khác có [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{0,9.I_{2}}{0,75I_{1}} (3)[/tex]
tu (1),(2),(3) ==> U2=317,54
ok chua bạn