Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phantuongvan920 trong 12:37:36 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13183Tiêu đề: Hai Bài Sóng Cơ Cần Giúp Đỡ
Gửi bởi: phantuongvan920 trong 12:37:36 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Hai câu này em làm rồi mà bây giờ giải lại hoài ko ra đáp án, mong thầy cô và các bạn giải chi tiết cho em rút kinh nghiệm lần sau ạ ! [-O<

Câu 1: Tại hai diểm O1 và O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp cùng phương u1=4cos(100t+) mm và u2=4cos(100t-)mm,biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng  đó là v=1m/s.
Trên đoạn O1O2 điểm dao động cực đại gần nguồn nhất cách nguồn bao nhiêu?

a, 0,958mm         b, 0,245mm                c, 0,417mm             d, 0417cm

Câu 2: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ bụng là 4cm,tần số sóng là f=20Hz.biết 2điểm trên cùng một múi và cùng có biên độ bằng 2cm thì cách nhau 1cm.
Tính vận tốc trên sóng?

a, v=1,2m/s                 b, v=2,4m/s                c, v=12cm/s               d,=12m/s

Mong Thầy Cô Và Các Bạn Giúp Đỡ Em !


Tiêu đề: Trả lời: Hai Bài Sóng Cơ Cần Giúp Đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:23:48 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Hai câu này em làm rồi mà bây giờ giải lại hoài ko ra đáp án, mong thầy cô và các bạn giải chi tiết cho em rút kinh nghiệm lần sau ạ ! [-O<

Câu 1: Tại hai diểm O1 và O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp cùng phương u1=4cos(100t+) mm và u2=4cos(100t-)mm,biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng  đó là v=1m/s.
Trên đoạn O1O2 điểm dao động cực đại gần nguồn nhất cách nguồn bao nhiêu?

a, 0,958mm         b, 0,245mm                c, 0,417mm             d, 0417cm

Câu 2: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ bụng là 4cm,tần số sóng là f=20Hz.biết 2điểm trên cùng một múi và cùng có biên độ bằng 2cm thì cách nhau 1cm.
Tính vận tốc trên sóng?

a, v=1,2m/s                 b, v=2,4m/s                c, v=12cm/s               d,=12m/s

Mong Thầy Cô Và Các Bạn Giúp Đỡ Em !
Câu 1: Bạn đánh đề cho chính xác, câu này cũng có trên diễn đàn rồi, bạn chịu khó tìm là có.

Câu 2: Hai điểm trên cùng một múi có biên = Amax/2 => chúng cách nhau [tex]2\frac{\lambda }{6}=>\lambda =3cm=>v=0,6m/s[/tex]