Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phantuongvan920 trong 07:51:05 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13180Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: phantuongvan920 trong 07:51:05 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1: tại hai diểm O1 và O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp cùng phương u1=4cos(100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]) mm và u2=4cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\frac{2\pi }{3}[/tex])mm,biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng  đó là v=1m/s.trên đoạn O1O2 điểm dao động cực đại gần nguồn nhất cách nguồn bao nhiêu?
a, 0,958mm
b, 0,245mm
c, 0,417mm
d, 0417cm
câu 2: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ bụng là 4cm,tần số sóng là f=20Hz.biết 2điểm trên cùng một múi và cùng có biên độ bằng 2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm thì cách nhau 1cm.Tính vận tốc trền sóng?
a, v=1,2m/s
b, v=2,4m/s
c, v=12cm/s
d,=12m/s

Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:10:56 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Bạn đọc quy định diễn đàn nhe. Bạn ra đề hay nhờ mọi người giúp đỡ? Đăng không đúng quy định sẽ bị khóa topic.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 08:15:16 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
mình lam câu 2 trươc nhé.c vẽ hình ra sẽ thấy [tex]\lambda[/tex]/6=1==>[tex]\lambda[/tex]=6===>ATiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 08:30:09 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 mình tính ra 0,958 cm.c xem lai dap an di.neu dung minh giai cho :D