Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuthaihoa123 trong 07:26:04 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13177Tiêu đề: Mong thầy/cô và các bạn giải dùm em 1 bài Máy biến thế :)
Gửi bởi: vuthaihoa123 trong 07:26:04 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Máy biến thế có N1=2000 vòng, N2=400 vòng. Trong vòng 1 phút,từ thông biến thiên qua tiết diện thẳng của lõi thép là 10 Wb. tính suất điện động xuất hiện ở 2 cuộn? 
(trong quyển cẩm nang của Nguyễn Anh Vinh nhưng không có đáp án ạ!)


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy/cô và các bạn giải dùm em 1 bài Máy biến thế :)
Gửi bởi: superburglar trong 07:48:16 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
E1=[tex]N_{1}.\frac{\Delta \phi 1}{\Delta t}\Rightarrow[/tex] E1
tuong tu voi E2
ok?


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy/cô và các bạn giải dùm em 1 bài Máy biến thế :)
Gửi bởi: superburglar trong 07:55:25 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]\Delta \phi[/tex] o hai cuon bang nhau ban nhe