Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuthaihoa123 trong 07:00:01 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13176Tiêu đề: Điện lượng chuyển qua tụ điện
Gửi bởi: vuthaihoa123 trong 07:00:01 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Mong thầy/cô và các bạn giúp 1 bài toán về điện lượng chuyển qua tụ điện

Cho dòng điện i= \sqrt{2} sin(100 \pi  t+ \varphi  ) (A) chạy qua 1 tụ điện có điện dung  C=  3/  \pi    mF. Điện lượng chuyển qua tụ sau khoảng thời gian 2 giờ là:     A.7200 C                 B.3600 C                 C.10 C                  D.0 C


Tiêu đề: Trả lời: Điện lượng chuyển qua tụ điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:15:55 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Cho dòng điện i= \sqrt{2} sin(100 \pi  t+ \varphi  ) (A) chạy qua 1 tụ điện có điện dung  C=  3/  \pi    mF. Điện lượng chuyển qua tụ sau khoảng thời gian 2 giờ là:     A.7200 C                 B.3600 C                 C.10 C                  D.0 C
+ điện lượng qua chuyển qua mạch trong 1T bằng 0
+ 2h là 360000T ==> điện lượng qua mạch bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: Điện lượng chuyển qua tụ điện
Gửi bởi: vuthaihoa123 trong 07:18:01 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
hi! cám ơn thầy! e cũng nghĩ đáp án 0 vì cái phi chưa cho. nhưng đọc lý thuyết họ bảo là tụ điện cho dòng xoay chiều đi qua nên phân vân mãi  :)


Tiêu đề: Trả lời: Điện lượng chuyển qua tụ điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:34:27 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2012
Lần sau đề nghị tác giả đặt tên topic NGẮN GỌN NHẤT CÓ THỂ, còn phần nhờ giúp thì ghi vào nội dung bài đăng, không ghi ở tiêu đề để tránh dài dòng.

Tiêu đề ban đầu của bạn quá dài dòng (hơn mức cho phép), làm cho các bài trả lời bị mất tiêu đề, chúng tôi đã phải sửa lại.