Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: netongbinh2011 trong 05:46:34 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13172Tiêu đề: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: netongbinh2011 trong 05:46:34 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012
Một có lắc lò xo có độ cứng k=100N/,Khối lượng vật treo m=100g. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến lo xo bị dãn 4cm rồi thả nhẹ. Chọn hệ quy chiếu thẳng đứng chiều dương hướng xuống. gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng,t=0 li độ x= 1,5 cmm đang đi theo chiều dương. Phương trình dao đông của vật là
2)Thực hiện quá trình truyen sóng trên 1 sợi dây đàn hồi. Khi 2 đầu cố định thì tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là 4hz. Hỏi trên dây 1 đầu cố định 1 đầu tự do thì tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là bao nhiue, .coi vận tốc không đổi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:45:55 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012
Một có lắc lò xo có độ cứng k=100N/,Khối lượng vật treo m=100g. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến lo xo bị dãn 4cm rồi thả nhẹ. Chọn hệ quy chiếu thẳng đứng chiều dương hướng xuống. gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng,t=0 li độ x= 1,5 cmm đang đi theo chiều dương. Phương trình dao đông của vật là

Độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=1cm[/tex]
Từ vị trí cân bằng kéo vật đến lo xo bị dãn 4cm rồi thả nhẹ=> A = 3cm

t=0: x=1,5 cm và v>0 => [tex]\varphi =-\frac{\pi }{3}[/tex]  ; [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=10\sqrt{10}rad/s[/tex]


=> [tex]x=3cos(10\sqrt{10}\pi t-\frac{\pi }{3})cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:57:08 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012
2)Thực hiện quá trình truyen sóng trên 1 sợi dây đàn hồi. Khi 2 đầu cố định thì tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là 4hz. Hỏi trên dây 1 đầu cố định 1 đầu tự do thì tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là bao nhiue, .coi vận tốc không đổi

Hai đầu dây cố định : [tex]l=n\frac{\lambda }{2}=\frac{nv}{2f}=>f=\frac{nv}{2l}[/tex]
[tex]f_m_i_n<=>n=1=>v=8m/s=>l=1m[/tex]

Dây một đầu cố định, một đầu tự do: [tex]l=m\frac{\lambda '}{4}=>f'=\frac{mv'}{4l}[/tex]

[tex]f'_m_i_n<=>m=1=>f'_m_i_n=2Hz[/tex]