Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocsui trong 09:36:52 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13150Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: cocsui trong 09:36:52 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012
một mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với cuộn dây (L,r) nối tiếp với tụ C biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch là U=200V tần số f=50Hz điện trở R= 50 ôm [tex]U_{R}=100V ,U_{r}=20V[/tex] .công suất tiêu thụ của mạch đó là?


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:11:54 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012
một mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với cuộn dây (L,r) nối tiếp với tụ C biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch là U=200V tần số f=50Hz điện trở R= 50 ôm [tex]U_{R}=100V ,U_{r}=20V[/tex] .công suất tiêu thụ của mạch đó là?

bài này cho  thừa U?
+ [tex]I = UR/R=2 ==> r  = Ur/I = 10[/tex]
+ [tex]P=(UR+Ur)^2/(R+r)=120^2/60=240W[/tex]