Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocsui trong 09:26:33 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13149Tiêu đề: bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: cocsui trong 09:26:33 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012
một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm .bỏ qua mọi ma sát lấy g=[tex]\pi ^{2}[/tex]=10 kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thấy thời gian là xo bị nén trong một chu kỳ là o,1s biên độ dao động là?>


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:23 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2012
một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm .bỏ qua mọi ma sát lấy g=[tex]\pi ^{2}[/tex]=10 kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thấy thời gian là xo bị nén trong một chu kỳ là o,1s biên độ dao động là?>
+ [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{\Delta Lo}{g}}=0,4s[/tex]
==> [tex]\Delta t=T/4[/tex] (T/8 đi lên, T/8 đi xuống)
+ Lò xo nén khi vật đi từ vị trí không biến dạng[tex](\Delta L0)[/tex] đến biên trên (A) (chọn chiều dương hướng lên)
==> TG đi từ [tex](\Delta L0) ==> A[/tex] là [tex]T/8 ==> 4=A/\sqrt{2} ==> A=4\sqrt{2}[/tex]