Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 10:21:53 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13127Tiêu đề: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:21:53 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
Mong thầy cô chỉ giúm em.
 3 tải tiêu thụ mắc hình sao nối với nguồn không đổi mắc hinh sao . Giữ nguyên nguồn thay đổi cách mắc tải thành tam giác thi cường độ dòng điện mỗi tải thay đổ ntn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:37:39 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
tăng căn3 làn thì phải bạn ak


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:47:49 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
srry bạn nha.phải là tăng 3 lần :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 12:32:20 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
ặc.mình bị ngu rùi,tăng [tex]\sqrt{3}[/tex]
 ::)


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:34:25 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
Mong thầy cô chỉ giúm em.
 3 tải tiêu thụ mắc hình sao nối với nguồn không đổi mắc hinh sao . Giữ nguyên nguồn thay đổi cách mắc tải thành tam giác thi cường độ dòng điện mỗi tải thay đổ ntn?
may mắc sao , tải mắc sao ==> Điện áp 2 đầu tải là [tex]Up = Ud/\sqrt{3}[/tex]
may mắc sao , tải mắc sao ==> Điễn áp 2 đầu tải là Up=Ud ==> Up tăng[tex] \sqrt{3}[/tex] so với TH1 ==> I tăng [tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 09:03:35 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
Nhưng thưa thầy đa là tăng 3 lần mà ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:18:35 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
hihi.lúc đầu t cùng bị nhầm.nếu là dong điện chậy trong mỗi đường dây dẫn thì mới là 3 lần.con đây là chạy qua tải. :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 09:47:57 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
Mình không hiểu. Có thể giải thich rõ hơn cho mình k?


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện cần thầy giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:52:23 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
thế này bạn nhé
TH tải mắc hình sao: Ud1=[tex]\sqrt{3}[/tex]Up1 và Id1=Ip1=[tex]\frac{Up1}{Z}[/tex] (1)
 (1)
khi tải mắc hình tam giác thì Up2=Ud1=[tex]\sqrt{3}[/tex]Up1==>Ip2=[tex]\frac{Up2}{Z}[/tex]=[tex]\frac{\sqrt{3}Up1}{Z}[/tex]=[tex]\frac{Id2}{\sqrt{3}}[/tex] (2)
(1) (2)==>Id2=3.Id1
nhưng ở đây bài hỏi I qua tải vậy I chỉ tăng [tex]\sqrt{3}[/tex]
ok chua bạn?