Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 10:20:27 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13126Tiêu đề: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 10:20:27 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1
gia tốc trọng trường trên mặt trăng nhỏ hơn gia tốc trọng trường trên măt đất 6 lần .kim phút của đồng hồ quả lắc chạy 1 vòng ở mặt đất hết 1 giờ . ở mặt trăng kim phút quay 1 vòng hết bao nhiêu ?
 bài 2 người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt trăng đưa về trái đất mà ko điều chỉnh lại .cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt trăng nhỏ hơn trái đất 6. lần theo đồng hồ này thì trái đất tự quay hết 1 vòng là bao nhiêu ?
đây là 2 bài em cảm thấy khó hiểu mong được các thầy cô giải đáp , em xin cảm ơn rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: superburglar trong 11:40:05 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
hihi.mình cũng ngại mấy bài như thế này.nếu mình nhớ không nhầm thì bài này không áp dụng được công thức gần đúng đâu.phải tính thea dentaT/Tsai :D


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:17:25 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1
gia tốc trọng trường trên mặt trăng nhỏ hơn gia tốc trọng trường trên măt đất 6 lần .kim phút của đồng hồ quả lắc chạy 1 vòng ở mặt đất hết 1 giờ . ở mặt trăng kim phút quay 1 vòng hết bao nhiêu ?
[tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g}} ==> \frac{T_2}{T_1}=\sqrt{\frac{g_2}{g_1}}=\sqrt{1/6} ==> T2=T1.\sqrt{1/6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:19:31 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2012
bài 2 người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt trăng đưa về trái đất mà ko điều chỉnh lại .cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt trăng nhỏ hơn trái đất 6. lần theo đồng hồ này thì trái đất tự quay hết 1 vòng là bao nhiêu ?
đây là 2 bài em cảm thấy khó hiểu mong được các thầy cô giải đáp , em xin cảm ơn rất nhiều
tương tự bài trên nhưng đổi lại [tex]T2=\sqrt{6}.T1[/tex]