Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 09:43:34 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13115Tiêu đề: Nguyên hàm.
Gửi bởi: tnhung94 trong 09:43:34 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
Tính nguyên hàm :
[tex]\dfrac{\sin xdx}{\sqrt{1+\sin x\cos x}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài nguyên hàm khó!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:15:01 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
Khoai lang quá vậyj, từ từ suy nghĩ phát  :-t càng ngày càng kém nhẩy 8-x