Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 11:03:39 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13105Tiêu đề: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 11:03:39 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm (R=100[tex]\sqrt{3}[/tex] ,L=0.318)

tụ điện  có điện dung C biến đổi .điện áp xoay chiều của đoạn mạch là u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t . chỉnh C=C0 thì điện áp hiệu dụng của tụ điện đạt cực đại . chỉnh C=nCO  thì tổng điện áp hiệu dụng của cuộn dây và tụ điện (Ud+Uc) có giá trị cực đại là 440 v . giá trị n= ?

xin các thầy cô hướng dẫn em cách giải , em xin cảm ơn rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: superburglar trong 11:42:31 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
câu này cũng khá hay :D
mình hướng dẫn qua thôi nhé.ban đầu khi C=Co==>Zrl=1/2 Zc0 (1)
cần lưu ý là độ lẹch pha giữa Url và Uc là không đổi và Umach cung không thay đoi.sau đó bạn ve gian đồ sẽ thấy khi C=C1==>U/sin(30)=Url/(sin(phi1))=Uc/(sin(phi2)).===>Url+Uc=U/sin30.(sin(phi1)+sin(phi2)).vậy đê tổng Ud+Uc max thì sin(phi1)+sin(phi2) cung phai max.điều này tương dương phi1=phi2 (dùng công thuc cong sin.nen nho (phi1+phi2)/2=(180-30)/2 là không đổi)===>Zrl=Zc1(2)
tu (1) va (2)==>n=2.
hix.t không oits viet cong thuc bang may tinhnen viet hoi dai.moi ka tay. :(


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 12:05:20 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
câu này cũng khá hay :D
mình hướng dẫn qua thôi nhé.ban đầu khi C=Co==>Zrl=1/2 Zc0 (1)
cần lưu ý là độ lẹch pha giữa Url và Uc là không đổi và Umach cung không thay đoi.sau đó bạn ve gian đồ sẽ thấy khi C=C1==>U/sin(30)=Url/(sin(phi1))=Uc/(sin(phi2)).===>Url+Uc=U/sin30.(sin(phi1)+sin(phi2)).vậy đê tổng Ud+Uc max thì sin(phi1)+sin(phi2) cung phai max.điều này tương dương phi1=phi2 (dùng công thuc cong sin.nen nho (phi1+phi2)/2=(180-30)/2 là không đổi)===>Zrl=Zc1(2)
tu (1) va (2)==>n=2.
hix.t không oits viet cong thuc bang may tinhnen viet hoi dai.moi ka tay. :(
bạn làm ơn viết rõ giùm ,đang mệt mà đọc bài này đau mắt lắm


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: superburglar trong 12:07:22 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
ặc.c cố mà đọc đi.t mất time để gõ mà h làm lại có mà die ak.hành nhau quá


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 12:17:21 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
câu này cũng khá hay :D
mình hướng dẫn qua thôi nhé.ban đầu khi C=Co==>Zrl=1/2 Zc0 (1)
cần lưu ý là độ lẹch pha giữa Url và Uc là không đổi và Umach cung không thay đoi.sau đó bạn ve gian đồ sẽ thấy khi C=C1==>U/sin(30)=Url/(sin(phi1))=Uc/(sin(phi2)).===>Url+Uc=U/sin30.(sin(phi1)+sin(phi2)).vậy đê tổng Ud+Uc max thì sin(phi1)+sin(phi2) cung phai max.điều này tương dương phi1=phi2 (dùng công thuc cong sin.nen nho (phi1+phi2)/2=(180-30)/2 là không đổi)===>Zrl=Zc1(2)
tu (1) va (2)==>n=2.
hix.t không oits viet cong thuc bang may tinhnen viet hoi dai.moi ka tay. :(
dù sao cũng rất cảm ơn bạn , dù hơi khó đọc nhưng mình đã hiểu thành thật cảm ơn

bạn làm ơn viết rõ giùm ,đang mệt mà đọc bài này đau mắt lắm


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: superburglar trong 12:13:24 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
sr bạn nhé,phải sửa thành sin60.nhưng df sao vãn không ảnh hương đền kết quả bài toán :D


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:01:21 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm (R=100[tex]\sqrt{3}[/tex] ,L=0.318)

tụ điện  có điện dung C biến đổi .điện áp xoay chiều của đoạn mạch là u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t . chỉnh C=C0 thì điện áp hiệu dụng của tụ điện đạt cực đại . chỉnh C=nCO  thì tổng điện áp hiệu dụng của cuộn dây và tụ điện (Ud+Uc) có giá trị cực đại là 440 v . giá trị n= ?

xin các thầy cô hướng dẫn em cách giải , em xin cảm ơn rất nhiều

em xem bài này tương tự: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462.msg54261#msg54261 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462.msg54261#msg54261)