Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 08:20:03 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13103Tiêu đề: Bài tập DAO ĐỘNG CƠ
Gửi bởi: co het suc trong 08:20:03 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
1,Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với A=4cm Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất mà vật đi đc là 18cm Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì  quãng đường ngắn nhất mà vật đi đc là bao nhiêu

2,Một vật dao động điều hòa trên trục Ox Gọi t1 và t2 lần lượt là khoảng thời gian ngắn nhất và dài nhất để vật đi đc quãng đường bằng biên độ .
Tỉ số t1/t2
 P/s Mong mọi người giúp mình ,cảm ơn mọi người :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập DAO ĐỘNG CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:27:28 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
1,Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với A=4cm Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất mà vật đi đc là 18cm Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì  quãng đường ngắn nhất mà vật đi đc là bao nhiêu

2,Một vật dao động điều hòa trên trục Ox Gọi t1 và t2 lần lượt là khoảng thời gian ngắn nhất và dài nhất để vật đi đc quãng đường bằng biên độ .
Tỉ số t1/t2
 P/s Mong mọi người giúp mình ,cảm ơn mọi người :D

Bài 2: thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường bằng A là 2.T/12 ( vật đi ngang qua VTCB, từ +A/2 đến -A/2)
           thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường A là 2.T/6 ( từ A/2 đến biên và quay lại A/2)

=> t1/t2 = 1/2.

Bài 1: 18 cm = 4A + A/2 => 3,2s = T + 2.T/12 => T = 96/35s

2,3s = 0,5T + 0,3385T = 0,5T + 0,169T + 0,169T

Trong 0,5T vật đi được 2A = 8cm, trong 0,3385T, dùng đường tròn cho vật đi ra biên và quay lại như Bài 1 sẽ tìm được đoạn đường ngắn nhất trong 0,3385T là [tex]2(A-A\frac{\sqrt{3}}{2})=1,072cm[/tex]

=> Smin = 8 + 1,072 = 9,072 cm.