Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 12:26:03 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13093Tiêu đề: cần giải thích mấy câu lý thuyết hóa
Gửi bởi: superburglar trong 12:26:03 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
:Câu 1 : X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra được dẫn xuất tribrom. X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1. Số đồng phân của X là:
A. 2   B. 6   C. 5   D. 4


Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong dung dịch, tổng nồng độ các ion dương bằng nồng độ các ion âm.
(2) Dãy các chất: CaCO3, HBr và NaOH đều là các chất điện ly mạnh.
(3) Trong 3 dung dịch cùng pH là HCOOH, HCl và H2SO4, dung dịch có nồng độ lớn nhất là HCOOH.
(4) Phản ứng axit-bazơ xảy ra theo chiều tạo ra chất có tính axit và bazơ yếu hơn.
(5) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa.
Số phát biểu đúng là:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

mọi người giải thích rõ hộ em vì sao câu 1 chọn A và câu 2 chọn C
em xin  cảm ơn ak!


Tiêu đề: Trả lời: cần giải thích mấy câu lý thuyết hóa
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 04:57:57 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
:Câu 1 : X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra được dẫn xuất tribrom. X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1. Số đồng phân của X là:
A. 2   B. 6   C. 5   D. 4
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong dung dịch, tổng nồng độ các ion dương bằng nồng độ các ion âm.
(2) Dãy các chất: CaCO3, HBr và NaOH đều là các chất điện ly mạnh.
(3) Trong 3 dung dịch cùng pH là HCOOH, HCl và H2SO4, dung dịch có nồng độ lớn nhất là HCOOH.
(4) Phản ứng axit-bazơ xảy ra theo chiều tạo ra chất có tính axit và bazơ yếu hơn.
(5) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa.
Số phát biểu đúng là:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

mọi người giải thích rõ hộ em vì sao câu 1 chọn A và câu 2 chọn C
em xin  cảm ơn ak!

Câu 1:
 Từ công thức bài cho+ dữ kiện cộng Br2 và NaOH, đây là hợp chất phenol có nhánh metyl.
Mà phenol cộng brom sẽ thế vào các vị trí 2,4,6 trên vòng thơm nên nhánh metyl này chỉ có 2 vị trí khác 3 vị trí 2,4,6 và 1 vị trí của nhánh -OH.

Câu 2:

Ở đây theo mình các đáp án đúng là 1,3,4,5.
(2) Sai vì CaCO3 kết tủa=> điện ly yếu.
(1) đúng theo định luật bảo toàn điện tích trong dung dịch.
(3) đúng do khi cùng pH,axit nào phân ly ra ít H+ sẽ có nồng độ cao hơn,ở đây dễ thấy HCl,H2SO4 đều là chất điện ly mạnh,phân ly ra H+ nhiều hơn hẳn HCOOH.
(4) đúng theo quy luật phản ứng( mình cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa,bạn có thể nhớ tới quy tắc alpha trong phản ứng oxi hóa khử,chất oxi hóa mạnh+ chất khử mạnh-> chất oxi hóa yếu+ chất khử yếu)
(5) đúng,do ion đó chỉ chuyển vào hợp chất khác,ko thay đổi số oxi hóa.


Tiêu đề: Trả lời: cần giải thích mấy câu lý thuyết hóa
Gửi bởi: superburglar trong 09:59:05 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
pạn trả lời sai rui.CaCO3 là chất điện ly mạnh.mình chỉ phân vân (3),(4).nhung theo t câu (4) sai.chưa đúng.


Tiêu đề: Trả lời: cần giải thích mấy câu lý thuyết hóa
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 04:22:13 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
pạn trả lời sai rui.CaCO3 là chất điện ly mạnh.mình chỉ phân vân (3),(4).nhung theo t câu (4) sai.chưa đúng.
Ồ,vậy hả,mình nhớ là CaCO3 là muối không tan,có điện ly nhưng không tới mức mạnh,chất điện ly mạnh gồm các muối tan,các axit,bazo mạnh chứ nhỉ,còn phản ứng axit bazo mình có thể chắc chắn là đúng,theo bạn nói thì CaCO3 điện ly mạnh,có thể tìm cho mình tài liệu nói về vấn đề này không? Có thể mình quên chăng,thanks.