Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Minh24 trong 10:20:44 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13091Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Minh24 trong 10:20:44 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
Cho biết R=40 ôm. [tex]C=\frac{2,5}{\prod{}}10^-4 F[/tex]
uAM= 80cos100[tex]\prod{}[/tex]t (V)
uMB=[tex]200\sqrt{2}cos(100\prod{t} + \frac{7\prod{}}{12}) (V)[/tex]
Tính r, L?
AM gồm R và C, MB gồm L,r

Các thầy giải giúp em theo cách truyền thống ạ! Cám ơn thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều 12
Gửi bởi: superburglar trong 11:18:11 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
bài này c giải băng cách tổng hợp dao dộng không quá 10s dâu.(tìm Url==>r,L)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:23:56 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
Cho biết R=40 ôm. [tex]C=\frac{2,5}{\prod{}}10^-4 F[/tex]
uAM= 80cos100[tex]\prod{}[/tex]t (V)
uMB=[tex]200\sqrt{2}cos(100\prod{t} + \frac{7\prod{}}{12}) (V)[/tex]
Tính r, L?
AM gồm R và C, MB gồm L,r

Các thầy giải giúp em theo cách truyền thống ạ! Cám ơn thầy nhiều!

uAM  nhanh pha hợn uMB 1 góc 105 và có [tex]I=\frac{U_{AM}}{Z_{AM}}=1A[/tex]
[tex]\varphi_{AM}=artan(-ZC/R) = - \pi/4 ==> uMB[/tex] chậm pha i 1 góc 45
==> [tex]\varphi_{BM}=\pi/3[/tex] (uBM nhanh pha hơn i 1 góc 60)
==> [tex]cos(\varphi_{BM})=r/Z_{BM}=r.I/U_{BM} ==> r = 50\sqrt{2}\Omega[/tex]
và [tex]tan(\varphi_{BM})=L\omega/r ==> L=\sqrt{6}/2\pi(H)[/tex]