Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 04:10:28 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13078Tiêu đề: Một Số Bài Sóng cơ cần giúp đỡ ạ??
Gửi bởi: kaka24994 trong 04:10:28 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012


Bài 3:Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động điều hòa theo pt u1=u2=2cos(100pit)mm.AB=13cm.1 điểm C trên mặt chất lỏng cách B 1 khoảng BC=13cm và hợp với AB 1 góc 120 độ.tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là   
 A 13       B   10      C    11     D9
Bài 4: Phương trình sóng tại 2 nguồn 9=acos20Pit cm.AB cách nhau 20cm vân tốc trên mặt nước là 15cm.s.CD là 2 điểm nằm trên vân cực đại và tạo với AB 1 hình chữ nhật ABCD.Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại =?
A 10.128          B.2651.6     C.20,128       D.1863.6

Bài 6: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16cm   trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1=u2=2cos20pit cm.sóng truyền trên mặt nước có biên độ không giảm và có vận tốc 20cm/s.M là trung điểm của AB.số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC???            A.3       B.2       C.4        D.5       
                                                                                                                                                                                                                               Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết giùm em với!em xin chân thành cảm ơn!!


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Sóng cơ cần giúp đỡ ạ??
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:31:07 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 3:Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động điều hòa theo pt u1=u2=2cos(100pit)mm.AB=13cm.1 điểm C trên mặt chất lỏng cách B 1 khoảng BC=13cm và hợp với AB 1 góc 120 độ.tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là  
 A 13       B   10      C    11     D9
[/quote]
HD: Trước tiên vẽ hình ra để xác định C. Ta thấy A, C nằm 2 bên trung trực AB nên số cực đại trên cạnh AC là:
[tex]-\Delta d_{A}< \Delta d\leq \Delta d_{C}[/tex]
[tex]-13<k\lambda \leq 13(\sqrt{3}-1)[/tex]
Hay [tex]-6,5<k\leq 4,7[/tex]
Suy ra có 11 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Sóng cơ cần giúp đỡ ạ??
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:39:15 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 4: Phương trình sóng tại 2 nguồn 9=acos20Pit cm.AB cách nhau 20cm vân tốc trên mặt nước là 15cm.s.CD là 2 điểm nằm trên vân cực đại và tạo với AB 1 hình chữ nhật ABCD.Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại =?
A 10.128          B.2651.6     C.20,128       D.1863.6
Bài 6: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16cm   trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1=u2=2cos20pit cm.sóng truyền trên mặt nước có biên độ không giảm và có vận tốc 20cm/s.M là trung điểm của AB.số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC???            A.3       B.2       C.4        D.5      
                                                                                                                                                                                                                               Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết giùm em với!em xin chân thành cảm ơn!!
[/quote]
HD: Cũng vẽ hình ra, ta thấy để Shcn cực đại thì C và D là 2 cực đại nằm trên 2 đường thẳng vuông góc với A và B và cách xa A, B nhất.
Để C,D là cực đại trên 2 đường thẳng và cách xa A,B nhất thì tại C và D là cực đại có k = 1 và - 1
Xét tại D có k = 1, ta có: [tex]d_{AD}-d_{1D}=\lambda;
\sqrt{AD^{2}+AB^{2}}-AD=\lambda[/tex]
Giải và suy ra AD từ đó suy ra Smax


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Sóng cơ cần giúp đỡ ạ??
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:58:19 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 6: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16cm   trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1=u2=2cos20pit cm.sóng truyền trên mặt nước có biên độ không giảm và có vận tốc 20cm/s.M là trung điểm của AB.số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC???            A.3       B.2       C.4        D.5                                                                                                                                                                            
[/quote]
Câu này giải nhiều rồi.xem tạ đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5402.5


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Sóng cơ cần giúp đỡ ạ??
Gửi bởi: kaka24994 trong 05:07:19 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2012
e cảm ơn ạ!