Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 12:50:41 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13060Tiêu đề: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: tvhung trong 12:50:41 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012
các thầy giải đáp giúp em
 Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng , cùng tần số ,ngược pha và tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng 3cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại gần nhất, cách đường trung trực của AB gần nhất 1 khoảng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:38:27 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012
bài này mình nhớ là có làm rồi nhưng tìm kiếm chán chả thấy đâu wa!

VÌ là điểm dao động cực đại gần trung trực nhất nên phải là cực đại thứ nhất mà 2 nguồn lại dao động ngược pha nên
 [tex]d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda }{2}[/tex] với k = 0 [tex]\rightarrow d_2 - d_1 = \frac{\lambda }{2} = 1,5[/tex] cm (1)
ta có
[tex]d_2 = \sqrt{(10 +x)^2 + h^2}[/tex]
[tex]d_1 = \sqrt{(10 -x)^2 + h^2}[/tex]  Áp dụng hệ thức lượng [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]h^2 = (10 - x)(10+x)[/tex]
 thế tất cả vào (1)
[tex]\sqrt{(10+x)^2 + (10-x)(10+x)} - \sqrt{(10 - x)^2 + (10-x)(10+x)} = 1,5[/tex]
bạn giải pt thì hơi lâu nhưng như bài toán này thì nên kiếm chiếc FX570MS chọn Shift Solve giải cho nhanh
x = 1,059 cm
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: tvhung trong 08:52:51 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012
bạn ơi, nhưng đây là đường tròn tâm A, bán kính AB mà


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 10:57:29 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012
BẠn linh hoạt thay số 10 thành số 20 là dc mà
x =1,06