Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 06:05:14 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13039Tiêu đề: 1 số bài hóa vô cơ! xin giúp em!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 06:05:14 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
bài 1
Cho mg bột Fe vào dd X chứa 2 g FeCl3 sau khi pư kết thúc thu đc dd Y và 11,928g chất rắn.
m có giá trị là:
A.9,1
B.16,8
C.18,2
D.33,6
bài 2
Cho 0.4 mol Mg và dd chứa 0.2 mol là tổng số mol của Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3.Phản ứng kết thúc,khối lượng chất rắn thu được là(g):
A:11.2 g B:15.6 g C:22.4 g D:24 g


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài hóa vô cơ! xin giúp em!
Gửi bởi: superburglar trong 11:33:51 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
hinh nhu cau 1 co van de.minh lam k ra :D
cau 2 thi Mg chac chan het.chặn thì dk dap an B


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài hóa vô cơ! xin giúp em!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 04:37:38 PM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2012
bạn nói rõ cách làm cho mình với nào??? mình làm chả ra! huhu! chỉ rõ ra mình với nào! thannks trước nhá