Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 10:31:21 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13035Tiêu đề: giúp em bài tập hóa vô cơ ạ!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 10:31:21 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
Cho 0.4 mol Mg và dd chứa 0.2 mol Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3.Phản ứng kết thúc,khối lượng chất rắn thu được là(g):
A:11.2 g B:15.6 g C:22.4 g D:24 g


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập hóa vô cơ ạ!
Gửi bởi: superburglar trong 01:26:35 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
0,2 mol Cu(NO3)2 hay là của cả hai muối thế bạn


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập hóa vô cơ ạ!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 03:48:51 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
0.2 mol cả hai muối ạ! xin lỗi đề ko rõ ràng