Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: themen_duc9x trong 06:13:02 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13030Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: themen_duc9x trong 06:13:02 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch  AM chỉ chứa tụ điện và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây mắc nối tiếp. Biết Uam=căn2.Umb, Uab nhanh pha 30° so với Uam. Hỏi Umb nhanh pha so với dòng điện góc bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:51:34 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch  AM chỉ chứa tụ điện và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây mắc nối tiếp. Biết Uam=căn2.Umb, Uab nhanh pha 30° so với Uam. Hỏi Umb nhanh pha so với dòng điện góc bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em ạ.
do uAB nhanh pha hơn tụ 1 góc [tex]< \pi[/tex] ==> cuộn dây có r, [tex]UAM=\sqrt{2}.UMB [/tex]
==> [tex]ZC=\sqrt{2}.ZRL = \sqrt{2(R^2+ZL^2)} (1)[/tex]
==> [tex]\varphi=-\pi/3 ==> tan(-\pi/3)=(ZL-ZC)/R ==> ZC=\sqrt{3}R+ZL (2)[/tex]
(1) và (2) ==> [tex]\sqrt{2(R^2+ZL^2)}=\sqrt{3}R+ZL [/tex]
[tex]==>  \sqrt{2(1+tan(\varphi_{RL})^2)} = \sqrt{3}+tan(\varphi_{RL}) ==> \varphi_{RL}=75^o[/tex]