Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 04:53:08 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13027Tiêu đề: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 04:53:08 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Xét hai dao động điều hòa: Dao động thứ nhất là tổng hợp của hai dao động cùng phương cùng tần số và lệch pha nhau một góc 60 độ và dao động thứ hai là tổng hợp của hai dao động cùng phương , cùng tần số và lệch pha nhau một góc 90 độ . Tại thời điểm t : li độ tức thời của các dao động thành phần của cả hai dao động lần lượt đều là 3cm và 4cm. Tỉ số giữa li độ tức thời dao động thứ nhất và dao động thứ hai là:
A.1                       B. căn 37 /4             C.4/căn 37               D.7
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp, cám ơn!!! =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: hồ hoàng việt trong 06:13:29 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Li độ tại thời điểm t:  [tex] \begin{cases}x_{\text{dao động 1}}=3+4=7\\ x_{\text{dao động 2}}=3+4=7 \end{cases} \Longrightarrow \dfrac{x_{\text{dao động 1}}}{x_{\text{dao động 2}}}=\boxed{1} [/tex] . Vậy chọn đáp án B