Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 03:47:03 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13024Tiêu đề: Bài Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 03:47:03 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u =Uocos(ωt) V. Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Mối quan hệ giữa [tex]Z_{L}[/tex] và R là
 
          Đáp án :[tex]Z_{L}=R\sqrt{3}[/tex]

Thầy cô và các bạn giúp em bài này với . Em cảm ơn nhiều
Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:04:56 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u =Uocos(ωt) V. Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Mối quan hệ giữa [tex]Z_{L}[/tex] và R là
 
          Đáp án :[tex]Z_{L}=R\sqrt{3}[/tex]


C thay đổi để Uc max thì [tex]U_C_m_a_x=U\frac{\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}=2U=>Z_L=\sqrt{3}R[/tex]