Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 08:57:50 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13018Tiêu đề: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:57:50 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
mong thay co va cac ban giai dap giup em. cho em xin viet khong dau a.
may bien the N1=1000vong ,r1= 1 om, cuon thu cap co N2= 200 v., r2= 1,2 om.R2=10om .cuon  so cap co hieu dien the U1, so cap co hieu dien the U2.tinh hieu suat may. em camon a


Tiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: havang1895 trong 09:19:10 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
mong thay co va cac ban giai dap giup em. cho em xin viet khong dau a.
may bien the N1=1000vong ,r1= 1 om, cuon thu cap co N2= 200 v., r2= 1,2 om.R2=10om .cuon  so cap co hieu dien the U1, so cap co hieu dien the U2.tinh hieu suat may. em camon a


U1 = E1 + I1.r1
U2 = E2 + I2.r2 = I2.R2 --> E2 = 11,2.I2
E1 = 5.E2 và I2 = 5.I1
--> U1 = 56.I2 + 0,2I2  --> I2 --> U2 --> Hiệu suất H = U2/0,2U1


Tiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:17:45 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
em nghi E2=I1(r+R) chu aTiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: superburglar trong 11:53:05 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
bài này có công thưc đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 02:24:01 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
mong thay co va cac ban giai dap giup em. cho em xin viet khong dau a.
may bien the N1=1000vong ,r1= 1 om, cuon thu cap co N2= 200 v., r2= 1,2 om.R2=10om .cuon  so cap co hieu dien the U1, so cap co hieu dien the U2.tinh hieu suat may. em camon a


U1 = E1 + I1.r1
U2 = E2 + I2.r2 = I2.R2 --> E2 = 11,2.I2
E1 = 5.E2 và I2 = 5.I1
--> U1 = 56.I2 + 0,2I2  --> I2 --> U2 --> Hiệu suất H = U2/0,2U1
Bài này giải như trên là chưa chính xác.
Không giải thông thông thường như vậy được. CÓ bài viết kỹ về VĐ này rồi bạn tìm trên diễn đàn sẽ thấy.


Tiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: havang1895 trong 11:09:13 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
mong thay co va cac ban giai dap giup em. cho em xin viet khong dau a.
may bien the N1=1000vong ,r1= 1 om, cuon thu cap co N2= 200 v., r2= 1,2 om.R2=10om .cuon  so cap co hieu dien the U1, so cap co hieu dien the U2.tinh hieu suat may. em camon a

Nhầm nhầm, sửa lại nì. Mà đơn giản thế này thôi suy nghĩ cho phức tạp vấn đền lên làm gì.
U1 cung cấp E1 cho mbt và sụt áp I1.r1
U1 = E1 + I1.r1
ĐIện áp nhận được ở thứ cấp là E2 = 0,2E1 cung cấp cho mạch ngoài R và sụt áp trong cuộn dây I2r2
E2 = U2 + I2.r2 = I2R2 + I2r2 --> E2 = 11,2.I2
Liên hệ máy biến áp
E1 = 5.E2 và I2 = 5.I1
--> U1 = 56.I2 + 0,2I2  --> I2 --> U2
Nếu hiệu suất là 100%: U2lt = 0,2U1--> Thực tế Hiệu suất H = U2/0,2U1


Tiêu đề: Trả lời: bai may bien the kho can thay co giai dap
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 11:50:01 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
mong thay co va cac ban giai dap giup em. cho em xin viet khong dau a.
may bien the N1=1000vong ,r1= 1 om, cuon thu cap co N2= 200 v., r2= 1,2 om.R2=10om .cuon  so cap co hieu dien the U1, so cap co hieu dien the U2.tinh hieu suat may. em camon a

Nhầm nhầm, sửa lại nì. Mà đơn giản thế này thôi suy nghĩ cho phức tạp vấn đền lên làm gì.
U1 cung cấp E1 cho mbt và sụt áp I1.r1
U1 = E1 + I1.r1
ĐIện áp nhận được ở thứ cấp là E2 = 0,2E1 cung cấp cho mạch ngoài R và sụt áp trong cuộn dây I2r2
E2 = U2 + I2.r2 = I2R2 + I2r2 --> E2 = 11,2.I2
Liên hệ máy biến áp
E1 = 5.E2 và I2 = 5.I1
--> U1 = 56.I2 + 0,2I2  --> I2 --> U2
Nếu hiệu suất là 100%: U2lt = 0,2U1--> Thực tế Hiệu suất H = U2/0,2U1

Vẫn không phải đâu thầy havang1895 ạ!