Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 07:41:08 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13014Tiêu đề: bài tập lý thuyết hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 07:41:08 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2012
h2so4 đặc nóng có làm khô khí H2 được không?
mọi người trả lời giúp em vơi!thaks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lý thuyết hóa vô cơ
Gửi bởi: habilis trong 07:41:40 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
[tex]H_{2}SO_{4}[/tex] có thể làm khô khí [tex]H_{2}[/tex] vì nó có tính háo nước.