Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocsui trong 08:41:01 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12997Tiêu đề: bài tập dao đông và sóng điện tù cần giúp đỡ
Gửi bởi: cocsui trong 08:41:01 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
 câu 1 :một khung dây quay đều với vận tốc góc[tex]\omega =300vòng/phut[/tex] quay một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay từ thông cực đại gửi qua khung là [tex]\frac{20}{\pi }[/tex] Wb .khi đó xuất điện động hiệu dụng trong khung nhận giá trị nào ?
còn câu này em làm mãi mà không ra kêt quả đúng
mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có [tex]=2.10^{5}(H)[/tex] và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ [tex]C_{1}=10pF \rightarrow \rightarrow C_{2}=500pF[/tex] khi góc xoay biến thiên từ 0 đến 180 độ .khi góc xoay của tụ =90 độ thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao đông và sóng điện tù cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:56:35 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
câu 1 :một khung dây quay đều với vận tốc góc[tex]\omega =300vòng/phut[/tex] quay một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay từ thông cực đại gửi qua khung là [tex]\frac{20}{\pi }[/tex] Wb .khi đó xuất điện động hiệu dụng trong khung nhận giá trị nào ?

tần số góc của suất điện động là [tex]\omega '=\frac{300.2\pi }{60}=10\pi rad/s[/tex]

[tex]E=\frac{E_0}{\sqrt{2}}=\frac{\phi _0.\omega '}{\sqrt{2}}=100\sqrt{2}V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao đông và sóng điện tù cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:14:44 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có [tex]=2.10^{5}(H)[/tex] và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ [tex]C_{1}=10pF \rightarrow \rightarrow C_{2}=500pF[/tex] khi góc xoay biến thiên từ 0 đến 180 độ .khi góc xoay của tụ =90 độ thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là?

Điện dung C là hàm bậc nhất theo góc xoay => [tex]C=a.\alpha +b[/tex], với 2 giá trị của C thì tìm được a=49/18; b=10

Khi góc xoay 90 độ thì C3=49/18.90+10=255pF=> [tex]\lambda =2\pi c\sqrt{LC}=...[/tex]