Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ever lasting friends trong 07:07:20 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12975Tiêu đề: toán vô cơ về sắt và đồng
Gửi bởi: ever lasting friends trong 07:07:20 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
một hỗn hợp chứa 0,3 mol Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào 450 ml HNO3 2M thu được V lít NO và dung dịch Y. Tính V
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?


Tiêu đề: Trả lời: toán vô cơ về sắt và đồng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:35:28 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
Bạn nên xem lại quy định đăng bài.

Bài đăng vi phạm quy định, sẽ bị khóa & xóa.


Tiêu đề: Trả lời: toán vô cơ về sắt và đồng
Gửi bởi: ever lasting friends trong 09:04:12 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
Bạn nên xem lại quy định đăng bài.

Bài đăng vi phạm quy định, sẽ bị khóa & xóa.
em xin lỗi nhưng vì không tìm được cách xóa bài đăng lúc trước ạ