Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 11:38:29 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12970Tiêu đề: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 11:38:29 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát . Cho vật m0 chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc   đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm chúng có cùng vận tốc và nén là xo một đoạn 2cm . Biết lò xo có khối lượng không đáng kể, có k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m0 = 100g. Sau đó vật m dao động với biên độ nào sau đây:
       A. A = 1,5cm.     B. 1,43cm.      C. A = 1,69cm.       D. A = 2cm.
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!!! =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 11:42:43 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
đè bài cho thiếu.bạn xem lại đề đi


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:33:55 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát . Cho vật m0 chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc   đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm chúng có cùng vận tốc và nén là xo một đoạn 2cm . Biết lò xo có khối lượng không đáng kể, có k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m0 = 100g. Sau đó vật m dao động với biên độ nào sau đây:
       A. A = 1,5cm.     B. 1,43cm.      C. A = 1,69cm.       D. A = 2cm.
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!!! =d>
Sau khi nén 2cm thì vật 1 và 2 chuyển động về VTCB, khi đến VTCB vật 2 bắt đầu tách ra.
+ Vật tốc hệ vật khi đến VTCB : [tex]1/2.(m1+m2)V^2=1/2kA^2 ==> V = \frac{2}{\sqrt{35}}[/tex]
+ Khi tách ra vật m có [tex]Vmax=\frac{2}{\sqrt{35}}=A'.\omega ==> A' = 1,69cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nhật Hoàng trong 11:05:49 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Thầy ơi cho em hỏi tại sao sau khi nén và đến VTCB thì hai vật lại tách ra ạ ? sao không phải là vị trí khác ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:26:51 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Thầy ơi cho em hỏi tại sao sau khi nén và đến VTCB thì hai vật lại tách ra ạ ? sao không phải là vị trí khác ?

vật 2 bị vật 1 đẩy. Phương trình 2 niuton do 1 tác dụng 2
Fd=m.a==> khi đến vị trí cân bằng a=0 ==> Fd=0 ==> vật 2 chuyển động đều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:29:15 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát . Cho vật m0 chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc   đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm chúng có cùng vận tốc và nén là xo một đoạn 2cm . Biết lò xo có khối lượng không đáng kể, có k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m0 = 100g. Sau đó vật m dao động với biên độ nào sau đây:
       A. A = 1,5cm.     B. 1,43cm.      C. A = 1,69cm.       D. A = 2cm.
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!!! =d>
Sau khi nén 2cm thì vật 1 và 2 chuyển động về VTCB, khi đến VTCB vật 2 bắt đầu tách ra.
+ Vật tốc hệ vật khi đến VTCB : [tex]1/2.(m1+m2)V^2=1/2kA^2 ==> V = \frac{2}{\sqrt{35}}[/tex]
+ Khi tách ra vật m có [tex]Vmax=\frac{2}{\sqrt{35}}=A'.\omega ==> A' = 1,69cm[/tex]

Thầy ơi,
[tex]v_m = \frac{2m_ov_o}{m_o + m} = \frac{4}{7}v_o[/tex] còn [tex]v_{m_o}= v_o\frac{m_o - m}{m_o + m }=-\frac{3}{7}v_o[/tex]
vậy sau khi va chạm đàn hồi xuyên tâm vật [tex]m_o[/tex] sẽ bay ngược trở lại mà, sao có thể nén m một đoạn 2cm được ạ.
theo em nghĩ [tex]m_o[/tex] phải có khối lượng lớn hơn m mới có thể nén m đến vị trí 2 cm rồi mới bị lò xo đẩy ra.
Mong thầy giải thích em với ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:52:03 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát . Cho vật m0 chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc   đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm chúng có cùng vận tốc và nén là xo một đoạn 2cm . Biết lò xo có khối lượng không đáng kể, có k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m0 = 100g. Sau đó vật m dao động với biên độ nào sau đây:
       A. A = 1,5cm.     B. 1,43cm.      C. A = 1,69cm.       D. A = 2cm.
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!!! =d>
Sau khi nén 2cm thì vật 1 và 2 chuyển động về VTCB, khi đến VTCB vật 2 bắt đầu tách ra.
+ Vật tốc hệ vật khi đến VTCB : [tex]1/2.(m1+m2)V^2=1/2kA^2 ==> V = \frac{2}{\sqrt{35}}[/tex]
+ Khi tách ra vật m có [tex]Vmax=\frac{2}{\sqrt{35}}=A'.\omega ==> A' = 1,69cm[/tex]

Thầy ơi,
[tex]v_m = \frac{2m_ov_o}{m_o + m} = \frac{4}{7}v_o[/tex] còn [tex]v_{m_o}= v_o\frac{m_o - m}{m_o + m }=-\frac{3}{7}v_o[/tex]
vậy sau khi va chạm đàn hồi xuyên tâm vật [tex]m_o[/tex] sẽ bay ngược trở lại mà, sao có thể nén m một đoạn 2cm được ạ.
theo em nghĩ [tex]m_o[/tex] phải có khối lượng lớn hơn m mới có thể nén m đến vị trí 2 cm rồi mới bị lò xo đẩy ra.
Mong thầy giải thích em với ạ :D
Công thức của em xuyên tâm đàn hồi, còn va chạm này là xuyên tâm thôi mà ta cũng không cần quan tâm đến vận tốc sau va chạm.